Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ VOLÁRNA

DLE USNESENÍ VLÁDY ČR
ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového
Opatření
je na dobu od 12.10. 2020 do 3.11.2020
změna úředních hodin obecního úřadu, a to:
Pondělí: od 15:00 hod -20:00 hod
Středa: od7:00hod -12:00hod

změna úředních hodin