Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Výsledky voleb II. kolo do Senátu parlamentu ČR

Výsledky druhého kola voleb do SENÁTU PARLAMENTU ČR:
MUDr. Igor Karen 23 hlasů
Mgr. Pavel Kárník 30 hlasů
Počet platných hlasů 53.