Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 24. 9. 2020

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (06/2020), které se koná ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Kontrola usnesení (05/2020)
  4. Oprava světelných bodů u hlavní silnice na Velký Osek
  5. Ostatní
  6. Diskuse
  7. Závěr

Program 062020

  1.