Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů, starého elektra

AVE Kolín s.r.o. informuje občany,
že dne 3.10.2020 od 11:15 do 12:00 hod, bude v obci Volárna, u sběrného dvora
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, STARÉHO ELEKTRA

Nová informace pro občany:
NEBUDOU ODEBÍRÁNY VELKÉ PNEUMATIKY!!!! Pouze pneumatiky od osobních automobilů.

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
– Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.
– Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.
– Upotřebené oleje – motorové , převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
– Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
– Spotřební chemikálie – nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
– Použitá elektrozařízení – ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, monitory apod.
– Baterie a monočlánky
– Akumulátory z osobních aut a motocyklů
– Zářivky a výbojky