Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

ZOD Zálabí, a.s., pachtovné 2020

Obec Volárna

ZOD Zálabí, a.s., pachtovné 2020

ZOD Zálabí, a.s., Ovčáry nabízí v roce 2020 úhradu pachtovného formou naturálního plnění:
Pšenici v pytlích 50 kg
Ječmen v pytlích 50kg

Dále nabízíme zajištění produktů od českých dodavatelů
Vepřové maso ve vepřových půlkách
Brambory konzumní v pytlích 25 kg
(v případě malého zájmu nebude uskutečněno)

Objednávky na telefonu:
321 737 138, 602 251 914 nebo email: alena.bernatova@zodzalabi.cz

TERMÍN PRO NAHLÁŠENÍ DO 31.8.2020

Pachtovné 2020