Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 31.8.2020

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 31.8.2020

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (05/2020), které se koná v pondělí 31. 8. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Kontrola usnesení (04/2020)
  4. Zařazení obce do území působnosti MAS Zálabí, z.s. na programove období 2021-2027
  5. Nákup zahradního traktoru
  6. Rozpočtové opatření 04/2020
  7. Ostatní
  8. Diskuse
  9. Závěr

Program 31.8.2020