Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 29. 6. 2020

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2020), které se koná v pondělí 29. 6. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Kontrola usnesení (03/2020)
  4. Výběrové řízení na nový traktůrek s příslušenstvím pro obec Volárna
  5. Výběrové řízení na nový územní plán obce Volárna
  6. Ostatní
  7. Diskuse
  8. Závěr

Program 29. 6. 2020