Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Veřejné zasedání

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 4/2020, které se koná v pondělí 29.6.2020 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.
Program:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Kontrola usnesení (03/2020)
4) Výběrové řízení na nový traktůrek s příslušenstvím pro obec Volárna
5) Výběrové řízení na nový územní plán obce Volárna
6) Ostatní
7) Diskuse
8) Závěr