Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Poplatky za odvoz odpadu a poplatky ze psa

Upozorňujeme občany,
kdo ještě nezaplatil poplatek za odvoz odpadu a poplatek ze psa, ať tak učiní nejdéle do 30.6.2020. V případě, že poplatek nebude zaplacen, budeme postupovat dle obecné závazné vyhlášky č. 1/2019 a č. 2/2019.

Obecní úřad Volárna
Dana Bayerová
starostka obce