Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 8. 6. 2020

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2020), které se koná v pondělí 8. 6. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení (02/2020)
 4. Ceník za nájem a hřbitovní služby obce Volárna v roce 2020
 5. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě nájmu nebytových prostor Obecní hospoda, p. Šmejkal
 6. Pověření k provedení výběrového řízení na nový územní plán obce Volárna
 7. Pověření ke spolupráci s pořizovatelem a podání žádosti o pořízení nového územního plánu
 8. Výběr dodavatele oken Obecní hospoda
 9. Rozpočtové opatření č. (03/2020)
 10. Ostatní
 11. Diskuse
 12. Závěr

program_2020-06-08