Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 21. 5. 2020

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 21. 5. 2020

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2020), které se koná ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení (01/2020)
 4. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
 5. Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání
 6. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
 7. Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostot – p. Drahovzalová
 8. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – p. Páchová
 9. Rozpočtové opatření č. (02/2020)
 10. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 11. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
 12. DSO projednání závěrečného účtu
 13. Ostatní
 14. Diskuse
 15. Závěr