Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Veřejné zasedání 21.5.2020

Obec Volárna

Veřejné zasedání 21.5.2020

Starostka obce Volárna Vás srdečně zve
Na zasedání Zastupitelstva obce Volárna 2/2020, které se koná ve čtvrtek 21.5.2020 od 17:00 hodina v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně.
Program:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Kontrola usnesení (01/2020)
4) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
5) Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání
6) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
7) Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostot – p. Drahovzalová
8) Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – p. Páchová
9) Rozpočtové opatření č. (02/2020)
10) Schválení účetní závěrky za rok 2019
11) Schválení závěrečného účtu za rok 2019
12) DSO projednání závěrečného účtu
13) Ostatní
14) Diskuse
15) Závěr

Veřejné zasedání proběhne veřejně dle paragrafu 93 odst. 3 Zákona o obcích. Povinnost občanů a zastupitelů bude zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2m.

Dana Bayerová
Starostka obce