Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

prodej stromků k jarní vysadbě

Obec Volárna

prodej stromků k jarní vysadbě

Firma JUKKA bude prodávat v soboru 23.května v čase 9:45 až 10:15 hod u autobusové zastávky ve Volárně stromky k jarní výsadbě. Všechny sazenice jsou skladovány v řízené chladírně.
Více informací najdete na letácích ve Vašich poštovních schránkách.