Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Užívání pitné vody z vodovou pro veřejnou potřebu

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství vydalo opatření, které omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 15.4.2020 – do 15.7.2020.
JE ZAKÁZÁNO ZALÉVÁNÍ ZAHRÁDEK, KROPENÍ TRAVNATÝCH POROSTŮ, NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ, MYTÍ AUT, DOPOUŠTĚNÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ !!!!!
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům a smluvním technologickým účelům.