Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

USNESENÍ VLÁDY ČR

Obec Volárna

USNESENÍ VLÁDY ČR

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Ze dne 12.3.2020 č. 194
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.. o bezpečnosti České republiky,
vyhlášuje
Pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky
NOUZOVÝ STAV – na dobu od 14:00 hod dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů.
Veškeré aktuální informace naleznete na našich webových stránkách v sekci “krizové řízení”.