Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Organizace zápisu do 1.tříd pro školní rok 2020/2021

Obec Volárna

Organizace zápisu do 1.tříd pro školní rok 2020/2021

Masarykova základní škola Velký Osek oznamuje:
Z rozhodnutí ministra školství došlo ke změně organizace zápisu do 1. tříd. Zápis proběhne v termínu 1.4. – 30.4.2020. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí.
Podrobné informace najdete na našich webových stránkách.

Organizace zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 Z rozhodnutí ministra školství Č.j.: MSMT-12639/2020-1 ze dne 18.3.2020 došlo ke změně organizace zápisu do 1. tříd. Zápis proběhne v termínu 1.4. -30.4.2020

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí. Rodiče podají škole žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce (ke stažení na webových stránkách školy),  vyplněný zápisní list pro školní matriku (ke stažení na webových stránkách školy) a kopii rodného listu (stačí prostá kopie nebo scan, po kontole údajů škola kopii skartuje). Tyto dokumenty rodiče škole předají:

  1. datovou schránkou školy (ID c7dvmvh) – dokumenty musí být opatřeny elektronickým podpisem
  2. e-mailem (reditelna@zsvelkyosek.cz) – dokumenty musí být opatřeny elektronickým podpisem
  3. poštou 
  4. osobně do poštovní schránky na školní budově
  5. ve výjimečných případech osobní předání během úředních hodin (do odvolání platí úřední hodiny každé pondělí 8:00 – 10:00 hod)

 Mgr. Zuzana Strejčková

Ředitelka MZŠ Velký Osek