Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Okres Kolín – stav výskytu onemocnění koronavirem

Obec Volárna

Okres Kolín – stav výskytu onemocnění koronavirem

Vážení spoluobčané,

podle informací Krajské hygienické stanice se na okrese Kolín aktuálně NENACHÁZÍ žádný potvrzený případ výskytu onemocnění koronavirem!

I nadále však samozřejmě platí všechna nařízení Vlády ČR, které je nutné dodržovat!

OÚ Volárna