Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Okres Kolín – stav výskytu onemocnění koronavirem 19. 3. 2020

Obec Volárna

Okres Kolín – stav výskytu onemocnění koronavirem 19. 3. 2020

Vážení spoluobčané,

podle informací Krajské hygienické stanice jsou na okrese Kolín aktuálně 2 potvrzené případy onemocnění koronavirem!

OÚ Volárna

 

příznaky onemocnění: