Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Chyba ve změně úředních hodin !!!!

Obec Volárna

Chyba ve změně úředních hodin !!!!

Obecní úřad se moc omlouvá za chybu,

Změna úředních hodin bude takto:
Pondělí: 17:00 – 19:00
Středa: 9:00 – 10:00