Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 24. 2. 2020

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2020), které se koná v pondělí 24. 2. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (08/2019)
 4. Nařízení obce Volárna č. 1/2020, kterým se stanovuje nájemné z pozemků pro hrobová místa
 5. Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otvírání hrobek
 6. Nařízení obce Volárna č. 2/2020, kterým se stanovují poplatky za služby
 7. Finanční příspěvek na provoz Mysliveckého spolku Jestřabí Lhota pro rok 2020
 8. Finanční příspěvek na provoz MŠ Jestřabí Lhota pro rok 2020
 9. Schválení dodatku s AVE Kolín s.r.o. na svoz a likvidaci biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu
 10. Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro rok 2020
 11. Oprava chyby v údajích katastru nemovitostí sp. zn. OR-51/2020-204, hranice pozemků par. č. 1263 a par. č. 270
 12. Zrušení kulturní komise, rezignace na mandát zastupitele
 13. Rozpočtové opatření č. 01/2020
 14. Ostatní
 15. Diskuze
 16. Závěr