Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

VOLÁRENSKÝ MASOPUST

Obec Volárna

VOLÁRENSKÝ MASOPUST

Obec Volárna zve všechny děti a dospělé na VOLÁRENSKÝ MASOPUST, který se koná v neděli 16.2.2020.
Sraz ve 12:30 hod v obecní hospodě, kde bude rychlá výroba masek a líčení.
Potřeby: klacek 1m, 1x ponožka, 1x obal od vajec
Vlastní masky vítány.

Od 14:00 hod průvod masek.
Program: Slib masek, Porážka koně, Svatba, Zastřelení medvěda.
Zpívá a tančí Volárenský sbor a chlapecký sbor Bruncvík.
Podrobný plán obchůzky bude vyhlášen, vyvěsen na nástěnce obecního úřadu a na stránkách obce.