Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 19. 12. 2019

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (08/2019), které se koná ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (07/2019)
 4. Schválení dodatku smlouvy s AVE Kolín s.r.o. na rok 2020
 5. Cena vodného a stočného na rok 2020
 6. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 1/2019 o místních poplatcích za shromažďování odpadu
 7. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
 8. Žádost o příspěvek na provoz denního stacionáře Handicap centra Srdce, o. p. s. Chotěšice na rok 2020
 9. Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb.
 10. Střednědobý výhled na rok 2020
 11. Návrh rozpočtu na rok 2020
 12. Rozpočtové opatření č. 08/2019
 13. Ostatní
 14. Diskuze
 15. Závěr