Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Vodné a stočné pro rok 2020

Obec Volárna

Vodné a stočné pro rok 2020

VODNÉ: 69,89Kč  s DPH / 1 m3

STOČNÉ: 51,55Kč s DPH/ 1 m3

Vyúčtování  vodného a stočného bude čtvrtletně.