Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 18. 11. 2019

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (07/2019), které se koná v pondělí 18. 11. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (06/2019)
  4. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Volárna, z. s.
  5. Schválení inventární komise
  6. Odpisový plán na rok 2020
  7. Rozpočtové opatření č. 07/2019
  8. Ostatní
  9. Diskuze
  10. Závěr