Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

vrt u koupaliště – nepitná voda

Obec Volárna

vrt u koupaliště – nepitná voda

Obecní úřad Volárna informuje občany, že voda z vrtu u koupaliště není pitná. Byl zde dne 17.10.2019 proveden rozbor vody a je zde vysoká hodnota “amonné ionty”.
Na vrtu je nainstalovaná tabulka, že je voda nepitná.