Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 28. 9. 2019

Obec Volárna

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 28. 9. 2019

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 28. 09. 2019 v době od 11:15 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTRO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

Mezi nebezpečný odpad a elektro odpad patří:

 • Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,
 • Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
 • Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
 • Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
 • Spotřební chemikálie:  kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.
 • Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.,
 • Baterie a monočlánky,
 • Akumulátory z osobních aut a motocyklů,
 • Zářivky a výbojky,
 • Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou.

 VELKOOBJEMNÝ A ŽELEZNÝ ODPAD LZE ODEVZDÁVAT NA SBĚRNÉ MÍSTO PRŮBĚŽNĚ V OTEVÍRACÍCH DOBÁCH SBĚRNÉHO MÍSTA  ( první sobota v měsíci 9 – 11 hodin)

Mezi velkoobjemný odpad patří:

 • starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy,
 • podlahové krytiny – např.: koberce, linolea,
 • sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety.

Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminu a sutě.