Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 9. 9. 2019

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (06/2019), které se koná v pondělí 9. 9. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (05/2019)
  4. Plán financování a obnovy 2019 – 2028 pro vodovod a kanalizaci v obci Volárna
  5. Platba vodného a stočného pro nemovitost bez domovní studny
  6. Rozpočtové opatření č. 06/2019
  7. Ostatní
  8. Diskuze
  9. Závěr