Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 24. 6. 2019

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (05/2019), které se koná v pondělí 24. 6. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (04/2019)
  4. Schválení dodavatele výměny oken a topení v Obecní hospodě Volárna
  5. Schválení aktualizace Návštěvního řádu dětského hřiště
  6. Rozpočtové opatření č. 05/2019
  7. Ostatní
  8. Diskuze
  9. Závěr