Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Poplatky 2019

Obec Volárna

Poplatky 2019

Na rok 2019 byly dle „Usnesení č. 6“  ze dne 20.12.2018 schváleny poplatky komunálního odpadu, BIO odpadu a poplatky za psa v této výši:

Komunální odpad: 550,–Kč/osobu

BIO popelnice: 300,–Kč/rok

Poplatek za psa: 100,–/pes