Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 13. 5. 2019

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2019), které se koná v pondělí 13. 5. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (03/2019)
  4. Schválení darovací smlouvy MŠ Jestřabí Lhota
  5. Rozpočtové opatření č. 04/2019
  6. Ostatní
  7. Diskuze
  8. Závěr