Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 18. 3. 2019

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 18. 3. 2019

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2019), které se koná v pondělí 18. 3. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (02/2019)
  4. Schválení Příkazní smlouvy č. 26022019 na služby administrace zadání veřejných zakázek a dotačního managementu
  5. Žádost o přispěvek na provoz Handicap centra Srdce, o.p.s. Poděbrady pro rok 2019
  6. Revokace schválení rozpočtu na rok 2019
  7. Rozpočtové opatření č. 03/2019
  8. Ostatní
  9. Diskuze
  10. Závěr