Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 28. 1. 2019

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 28. 1. 2019

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2019), které se koná v pondělí 28. 1. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (06/2018)
 4. Schválení podnikatelského záměru a smlouvy o nájmu nebytových prostor
 5. Schválení dodatku smlouvy s AVE s.r.o. na rok 2019
 6. Schválení vnitřní směrnice č. 01/2019 “Poskytování a účtování cestovních výdajů”
 7. Schválení vnitřní směrnice č. 02/2019 “Spisový a skartační řád”
 8. Schválení nového řádu veřejného pohřebiště obce Volárna
 9. Prodej části pozemku 49m2 p.č. 1161/11
 10. Napojení kanalizace, nepropustnost jímek dle ČSN 730905
 11. Rozpočtové opatření č. 01/2019
 12. Ostatní
 13. Diskuze
 14. Závěr