Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Vodné a stočné pro rok 2019

VODNÉ: 68,94Kč  s DPH / 1 m3

STOČNÉ: 49,39Kč s DPH/ 1 m3

Vyúčtování  vodného a stočného bude čtvrtletně.