Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Vodné a stočné pro rok 2019

Obec Volárna

Vodné a stočné pro rok 2019

VODNÉ: 68,94Kč  s DPH / 1 m3

STOČNÉ: 49,39Kč s DPH/ 1 m3

Vyúčtování  vodného a stočného bude čtvrtletně.