Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Voda a kanalizace – základní informace

Obec Volárna

Voda a kanalizace – základní informace

Provozovatel vodovodni sítě a splaškové kanalizace v obci Volárna:

VODOS s.r.o.
Legerova 21
28002 Kolín III

Telefon:+420 321 737 171

E-mail:   vodos@vodoskolin.cz

www:   www.vodoskolin.cz

IČ:  47538457
DIČ:  CZ47538457

Zjistíte-li závadu čerpací stanice nebo na elektrickém zařízení, okamžitě jej vypněte a zavolejte servis provozovatele p. Kruliš, p. Mareš – tel: 603 557 124

Kdo z občanů nemá provedené napojení na kanalizaci, volejte na toto číslo pro odvoz splašků – p. KONYVKA, tel: 603 557 122, který Vám na odpadní vodu vystaví doklad o ekologické likvidaci. Tento doklad si prosím uložte, v případě doložení na životní prostředí.

Jakéko-li změny v domácností si již občané hlásí sami na Vodos Kolín s.r.o. (např. úmrtí v rodině, odstěhování, narození, atd.)