Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 20. 12. 2018

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (06/2018), které se koná ve čtvrtek 20. 12. 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (05/2018)
 4. Navýšení odměn nařízením vlády ČR č.318/2017 Sb neuvolněným členům zastupitelstva
 5. Vnitřní směrnice č. 01/2018 – pronájem místností v budově OÚ (nahrazuje vnitřní směrnici č. 01/2012)
 6. Vnitřní směrnice č. 02/2018 – Významné životní události občanů obce Volárna
 7. Mimořádná splátka úvěru v KB v roce 2019
 8. Schválení navýšení částky DPP na pomocné a úklidové práce v obci Volárna
 9. Schválení poplatků za odvoz odpadů a poplatky ze psů
 10. Finanční příspěvek Mysliveckému spolku Jestřabí Lhota
 11. Odpisový plán na rok 2019
 12. Střednědobý výhled na rok 2019
 13. Návrh rozpočtu na rok 2019
 14. Rozpočtové opatření č. 06/2018
 15. Ostatní
 16. Diskuze
 17. Závěr