Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 19. 11. 2018

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 19. 11. 2018

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (05/2018), které se koná v pondělí 19. 11. 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (04/2018)
 4. Plán údržby vodohospodářského majetku na rok 2019
 5. Schválení inventární komise
 6. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Volárna, z.s.
 7. Seznámení s auditem
 8. Dohoda o provedení práce
 9. Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
 10. Rozpočtové opatření č. 05/2018
 11. Ostatní, změna pracovní doby OÚ
 12. Diskuze
 13. Závěr