Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 31. 10. 2016

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 31. 10. 2016

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (06/2016), které se koná v pondělí  31 . 10. 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (05/2016)
 4. Informace a průběh projektu kanalizace, ČOV, vodovod
 5. Zakoupení pozemku u koupaliště
 6. Příspěvek MŠ Jestřabí Lhota na výuku AJ
 7. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Volárna, z.s.
 8. Projednání dopisu p. Laciny
 9. Rozpočtové opatření č. (04/2016)
 10. Diskuze
 11. Závěr