Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 19. 9. 2016

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 19. 9. 2016

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (05/2016), které se koná v pondělí  19 . 9. 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Žádost pana Laciny o snížení nájemného
  4. Zhodnocení akce “ALTÁN” dětské hřiště
  5. Informace o změně pracovníků obce
  6. Informace o projektu kanalizace, ČOV, vodovod
  7. Rozpočtové opatření č (03/2016)
  8. Diskuze
  9. Závěr