Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 8. 8. 2016

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 8. 8. 2016

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2016), které se koná v pondělí  8 . 8. 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (03/2016)
  4. Pověření jednání s KB
  5. Autorský dozor
  6. Výběrové řízení na provozovatele vodovodní sítě
  7. Oprava cesty ke hřbitovu
  8. Přepočet mzdových prostředků
  9. Závěr