Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 11. 7. 2016

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 11. 7. 2016

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2016), které se koná v pondělí  11 . 7. 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení č.2/2016
  4. Schválení obecně závazné vyhlášky požární řád obce
  5. Vyhláška stánkový prodej včetně poplatků
  6. Schválení bezúplatného pozemku p.č. 810/1 PK č.810
  7. Sdělení a smlouva plán rozvoje obce
  8. Rozpočtové opatření 02/2016
  9. Ostatní
  10. Závěr