Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 16. 5. 2016

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 16. 5. 2016

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2016), které se koná v pondělí  16 . 5. 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.1/2016
 4. Směrnice veřejného pořádku
 5. Schválení zhotovitele
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2015
 7. Schválení závěrečného účtu za rok 2015
 8. Plnění grantu z TPCA
 9. Dotace pro MŠ Jestřábí Lhota
 10. Prodej parcely č. 979/75
 11. Ostatní
 12. Závěr