Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 21. 3. 2016

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 21. 3. 2016

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2016), které se koná v pondělí  21 . 3. 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.7/2015
 4. Příspěvek MŠ Jestřabí Lhota
 5. Výběr dodavatele veřejného rozhlasu
 6. Zrušení obecně závazné vyhlášky o odpadech 1/2010 ze dne 13. 12. 2010 usnesení č. 2
 7. Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech
 8. Schválení dodatku smlouvy o odpadech
 9. Informace vodovod, kanalizace, ČOV
 10. Dětské hřiště grant TPCA
 11. Žádost o příspěvek handicapovanému
 12. Rozpočtové opatření 1/2016
 13. Revokace usnesení
 14. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
 15. Dopravní obslužnost
 16. Ostatní
 17. Diskuze
 18. Závěr