Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 21. 12. 2015

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 21. 12. 2015

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (07/2015), které se koná v pondělí  21 . 12. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.6/2015
 4. Obecně závazná vyhláška, podomní prodej
 5. Zrušení směrnice ze dne 20. 4. 2015
 6. Schválení směrnice o zadávání malých zakázek malého rozsahu
 7. Schválení rozpočtu 2016
 8. Rozpočtové opatření č. 4
 9. Plán odpisů na rok 2016
 10. Dílčí přezkoumání obce
 11. Závěrečný účet (s přezkoumáním obce 2014)
 12. Návrh rozpočtu 2016 – mikroregion “Kolínské Zálabí”
 13. Rozpočtový výhled 2016 – 2018
 14. Právní zastupování veřejných zakázek
 15. Diskuze
 16. Závěr