Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 9. 11. 2015

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 9. 11. 2015

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (06/2015), které se koná v pondělí  9 . 11. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.5/2015
 4. Motocyklové závody v obci Volárna 2016
 5. Příspěvek MŠ Jestřábí Lhota
 6. Vysázení ovocných stromků
 7. Pozemek koupaliště
 8. Dětský den 2016
 9. Informace o odchytu psů
 10. Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Volárna
 11. Rozpočtové opatření č. 3
 12. Závěrečný účet Mikroregionu POLABSKÝ LUH
 13. Diskuze
 14. Závěr