Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 7. 9. 2015

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 7. 9. 2015

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (05/2015), které se koná v pondělí 7 . 9. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.4/2015
 4. Provozní řád dětského hřiště
 5. Úprava smlouvy na parcele č. 979/75 KU Volárna
 6. Schválení ponížení ceny parcely č. 979/41
 7. Nájemné hospoda
 8. Příprava vyhlášky – skladování dřevěného odpadu a bioodpadu
 9. HC Piráti
 10. Zaměstnanci obce
 11. Diskuse
 12. Závěr