Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zahrada Čech 2015

Obec Volárna

Zahrada Čech 2015

TJ SOKOL Volárna pořádá dne 12. 9. 2015 (sobota) zájezd do Litoměřic na výstavu “ZAHRADA ČECH”. Odjezd v 6.30 hod. od Obecní hospody Volárna. Cena zájezdu 200 Kč. Přihlášky je možné podávat u Radka Pelikána – mobil: 723 877 818.