Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 25. 6. 2015

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 25. 6. 2015

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2015), které se koná ve čtvrtek 25 . 6. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.3/2015
 4. Schválení poplatků nájemního prostoru na pohřebišti
 5. Schválení smlouvy o nájmu hřbitovního místa
 6. Informace kanalizace, vodovod
 7. Informace oprava komunikací
 8. Chodníky dotace
 9. Možnosti vybudování bezdrátového rozhlasu
 10. Zrušení stávající smlouvy zhotovitele akce “vodovod a kanalizace”
 11. Závěrečný účet DSO Kolínské Zálabí včetně zprávy o přezkoumání
 12. Závěrečný účet obce za rok 2014, zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2014
 13. Schválení účetní závěrky, hospodářský výsledek za rok 2014
 14. Závěr