Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 20. 4. 2015

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 20. 4. 2015

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2015), které se koná v pondělí 20 . 4. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.2/2015
 4. Oprava kanalizačních jímek a komunikací
 5. Výběrové řízení – chodníky
 6. Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje
 7. Směrnice o zadávání malých zakázek malého rozsahu
 8. Přihláška k registraci k DPH
 9. Informace o možnosti pracovníků obce dotovaných Úřadem práce
 10. Schválení rozpočtového opatření č. 2
 11. Diskuse
 12. Závěr