Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 16. 3. 2015

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 16. 3. 2015

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2015), které se koná v pondělí 16 . 3. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.1/2015
 4. Zpráva o stavu změny územního plánu
 5. Informace o řešení odpadů v obci
 6. Informace o stavu provozování pohřebiště
 7. vybudování nového pomníku padlých
 8. Dotace TPCA a následné řešení
 9. Úprava prostor u autobusové zastávky
 10. Schválení rozpočtového opatření č. 1
 11. Diskuse
 12. Závěr