Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 29.1.2015

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 29.1.2015

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2015), které se koná ve čtvrtek 29 . 1. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 5/2014
 4. Vyhlášky hřbitov
 5. Vyhláška odpady
 6. Schválení dodatku smlouvy o odpadech
 7. Nájemné hospoda
 8. Smlouva na zajištění dotace kanalizace, voda
 9. Zakoupení dílů na zahradní techniku
 10. Dětské hřiště dotace
 11. Zpráva o zajištění kulturních akcí na rok 2015
 12. Závěr